Новини

НАЦИОНАЛЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФОРУМ

03-05-2017

НАЦИОНАЛЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФОРУМ
"ХУМАННОСТ, ХУМАНИЗЪМ, ХУМАНИТАРИСТИКА –
КЛЮЧОВИ АКЦЕНТИ
В НОВАТА ПАРАДИГМА...

За св. Кирил и Методий, кирилометодиевистиката и Кирило-Методиевския научен център

24-03-2017

На 27, 28 и 31 март 2017 г. директорът на КМНЦ доц.д-р Славия Бърлиева ще изнесе цикъл лекции във Философския факултет...

Контакти

Тел.: 02 987 02 61
Факс: 02 986 69 62
e-mail: kmnc@kmnc.bg, kmnc@bas.bg
Адрес: София, ул. "Московска" 13