Новини

Collegium Cyrillomethodianum 2018!

24-12-2018

     На 20.XII 2018 г., за поредна година се проведе традиционно организираният от Кирило-Методиевския научен...

ЛЕКЦИОНЕН СЕМИНАР НА ТЕМА „ПРАВОСЛАВИЕТО В ЕВРОПЕЙСКАТА ТРАДИЦИЯ“

28-11-2018

     Със съдействието на Кирило-Методиевският научен център при БАН на 5-7.11. 2018 г. в Зала 1 на Ректората...

Контакти

Тел.: 02 987 02 61
Факс: 02 986 69 62
e-mail: kmnc@kmnc.bg, kmnc@bas.bg
Адрес: София 1000, ул. "Московска" 13, ет.2