XXIII (1999), 1 - Съдържание/Contents

    Резюме / Summary

XXIII (1999), 2 - Съдържание/Contents

    Резюме / Summary

XXIII (1999), 3 - Съдържание/Contents

    Резюме / Summary

XXIII (1999), 4 - Съдържание/Contents

    Резюме / Summary