In principio era la lettera

1. Изложбата е представена в Зала д'Ориенте на църквата „Свети Пантелеймон” като част от по-голяма експозиция, посветена на Европейския ден на езиците през месец септември 2013 г. В резултат на сътрудничеството между Кирило-Методиевския научен център и Университета „Ка Фоскари“ изложбата се превръща в културно събитие в гр. Венеция, Италия.
2. Експонирана е в Трети римски университет, гр. Рим, Италия, през месец декември 2013 г.
3. Изложбата гостува в гр. Бари, Италия, през месец май 2014 г.