Желязкова, В. Паметниците на св. Кирил и Методий от края на XX - началото на XXI век, 25.09.2015