Предстои публикуването на библиографските данни за всички материали, съхранявани в КМНЦ, – книги, отпечатъци и ксерокопия на публикации, микрофилмови сбирки.