ЛЕКЦИОНЕН СЕМИНАР НА ТЕМА „ПРАВОСЛАВИЕТО В ЕВРОПЕЙСКАТА ТРАДИЦИЯ“

28-11-2018

     Със съдействието на Кирило-Методиевският научен център при БАН на 5-7.11. 2018 г. в Зала 1 на Ректората се проведе Лекционен семинар на тема „Православието в европейската традиция“. Той бе организиран от Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ и е част от дейността на Докторантския център на университета, като се провежда в сътрудничество с международната академична мрежа Pax Byzantino-Slava. Доц. д-р Марко Скарпа от КМНЦ и Университета Месина (Италия) бе един от лекторите на събитието.
Линк