Collegium Cyrillomethodianum 2018!

24-12-2018

     На 20.XII 2018 г., за поредна година се проведе традиционно организираният от Кирило-Методиевския научен център Collegium Cyrillomethodianum - вътрешни четения, на които бяха представени акценти и резултати от индивидуалните изследвания на утвърдени и млади учени от звеното, последвани от оживена дискусия.
     Проф. д-р Славия Бърлиева откри колоквиума с доклад на тема "Княз Борис-Михаил и хомилетиката на Барока", в който анализира една интересна и нетипична за бароковата книжнина интерпретация на този „български” мотив. Проф. д-р Климентина Иванова сподели любопитни факти и въпроси „За съдбата на една мъченическа памет от Късното средновековие до наши дни”. Доц. д-р Ива Трифонова представи накратко теоретичната част от своето изследване върху "История на Книга Откровение на св. Йоан Богослов: според сръбския препис от края на XIV в.", придружена от наситена и детайлна презентация. В своя доклад гл. ас. д-р Цветомира Данова даде заявка за възможни интересни насоки в едно по-задълбочено изследване по темата „De virtutibus et vitiis. Старобългарска лексика за добродетели и пороци (по материали от Словото за Изсъхналата смоковница от Йоан Дамаскин)”. Четенията завършиха с богато илюстрираната презентация на младата ни колега гл. ас. д-р Тотка Григорова, в която бе направен обзор на експедицията и класификация на материала, събран във връзка с работата й по каталога "Изображения на Кирил и Методий" - планов проект на КМНЦ за новата 2019 г.
     Благодарим на тазгодишния организатор на събитието гл. ас. д-р Люба Илиева.
Снимка1  Снимка2  Снимка3  Снимка4  Снимка5  Снимка6