Димо Чешмеджиев. Етюди върху български средновековни култове. Пловдив, 2019

27-03-2019

Книгата е част от един по-голям проект, който включва проучването на всички български култове през Средновековието. Предлаганите в нея текстове засягат някои по-специфични въпроси на българската святост от времето на Второто българско царство. Разглеждат се: някои аспекти от култа към св. Петка Търновска; отделни храмове, посветени на нея (в Пловдив) или такива, в които са били положени нейните мощи (в Търново); известният псалтир на знаменития киевски и московски митрополит Киприан, обединител на руските земи в църковно отношение; случаят с „откриването“ на гроба на патриарх Евтимий в Бачковския манастир и пр. Поместени са още и студии за някои по-слабо изследвани култове от този период - към св. Михаил Воин, към св. Филотея, към св. Йоаким I, патриарх Търновски, към св. Евтимий, патриарх Търновски. Освен това е включено и едно изследване за българското почитание на светия император Константин I Велики.
Корица