Изложба „КИРИЛО-МЕТОДИЕВОТО НАСЛЕДСТВО – ЗНАНИЕ ЗА ВСИЧКИ“, 10-16.05.2019 г. в НМ „Земята и хората“

15-05-2019

На 10 май 2019 г. в навечерието на деня, в който отбелязваме паметта на славянските Просветители, в Националния музей „Земята и хората“ бе открита изложбата „Кирило-Методиевото наследство – знание за всички“. Събитието се организира в рамките на финансираната от Министерството на науката и образованието Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ по инициатива на Кирило-Методиевския научен център при БАН и е посветено на 1150-ата годишнина от смъртта на създателя на славянската писменост свети Кирил-Константин Философ. Културното мероприятие се реализира в тясно сътрудничество на академичната институция по инициатива на доц. д-р Татяна Илиева с няколко училища за деца със специфични образователни потребности, между които:
Специално училище за ученици с нарушено зрение „Луи Брайл“,
Специално училище за ученици с увреден слух "Проф.д-р Дечо Денев",
ЦСОП „Едуард Сеген“ и
ЦСОП „Проф. д-р Димитър Кацаров“
Целта на изложбата е да направи достояние на широката общественост постиженията на училищата за деца със специфични образователни потребности в преподаването на знанието за българското  културноисторическо наследство и приноса им за опазване на националната памет.
В експозицията могат да се видят изработени под ръководството на високо квалифицирани педагози и арт терапевти художествени творби на подрастващи от различни възрасти, посветени на Празника на светите братя Кирил и Методий и славянската писменост. Двадесет и пет произведения, изпълнени с различни изобразителни техники – цветна и черно-бяла графика, акварел, квилинг, колаж, апликация – разкриват пиетета на децата към делото на Просветителите.
В изложбата са представени и работи на курсисти от детската иконописна школа „Захари Зограф“ към Енорийския център при столичния храм „Покров Богородичен“ с ръководител г-жа Младенка Ланджева, които традиционно се включват в различни мероприятия за подпомагане на деца в неравностойно положение. Чрез изработените от тях реплики на миниатюри от Лондонското евангелие и Томичовия псалтир, посетителят ще се докосне до изяществото на средновековните български ръкописни паметници.
На тържественото откриване организаторката на събитието доц. д-р Татяна Илиева подчерта, че в историческия контекст на агресивна глобализация изграждането у отделния индивид на съзнание за народностна идентичност и приобщеност към българската история и цивилизация трябва да се издигне повече от всякога в кауза на съвременното българско общество, за да продължи то да съществува и занапред като неповторим исторически субект. И училищата за деца със специфични образователни потребности като неотменима част от националната система за съхранение и междупоколенческо предаване на културното наследство дават своя достоен принос за изпълнението на тази кауза.
След кратко встъпително разяснение за тактилната азбука на слепите, направено от г-жа Ванюша Гигова, преподавател по български език и литература към ССУ УНЗ „Луи Брайл“, деветокласничката Златина Рулева, движейки бързо пръстите си по релефните страници на брайловата книга пред себе си, прочете със завладяващ патос пламенната защита на славянската писменост, която Константин Философ – Кирил произнася във Венеция срещу триезичниците. С не по-малка възторженост Константин Хараламбиев от същото училище рецитира безсмъртното стихотворение на Ив. Вазов „Българският език“.
Огромно настроение у присъстващите внесе танцовата група от ССУ УУС „Дечо Денев“ с музикални ръководители Камелия Захариева и Тодорка Иванова, която изпълни с жест и мимика песни, свързани с празника.
В заключение Татяна Илиева от КМНЦ изтъкна изключителния професионализъм, с който екипите от училищата за деца със специални образователни потребности преодоляват специфичните трудности при преподаването на знанието за българското културноисторическо наследство.
Накрая на участниците бяха раздадени грамоти за отлично представяне в програмата. Спонтанно някой от гостите на събитието запя химна „Върви, народе възродени!“, след което и други подеха песента.
Подир края на тържеството присъстващите разгледаха с интерес изложбата. Квилинг апликациите и обемните букви, изработени от възпитаниците на ЦСОП „Проф. д-р Димитър Кацаров“, бяха особено интересни за незрящите деца, които ги разглеждаха, докосвайки ги с пръсти. Учениците от ССУ УУС „Дечо Денев“ се скупчиха около г-жа Ванюша Гигова, любопитни да видят отблизо брайловата книга. Очаквано, огромен интерес предизвикаха у децата впечатляващите експонати на Музея „Земята и хората“. Никой не бързаше да си тръгне. На раздяла си обещаха и за в бъдеще да обединяват усилията си в служба на общата кауза за съхраняване културната идентичност на нацията. Събитието е един чудесен пример за успешното и плодотворно сътрудничество на Академията със средните училища в полза на изграждането на новото европейско общество на знанието.

Откриването Рисунка 1 Рисунка 2 Рисунка 3 Рисунка 4 Откриването