КНИГА 27 НА „КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ СТУДИИ“

07-06-2019

     Излезе от печат кн. 27 от поредицата „Кирило-Методиевски студии“, която съдържа монографията на Мария Тотоманова-Панева „Книги Царства в славянската хронографска традиция“.
Корица