Пресконференция

20-06-2019

по повод на 150-годишнината от основаването на Българската академия на науките и за проблемите на хуманитаристиката в нея днес.
Вижте линка