Изложба - "Църквата в Самуилова България, корени и наследство"

21-02-2017

     По случай Деня на българския археолог на 14 февруари от 17.00 ч. Археологическият музей в гр.Сандански представи изложбата "Църквата в Самуилова България, корени и наследство". Експозицията е подготвена по инициатива на Кирило- Методиевския научен център при БАН и е резултат от съвместна работа с Научния архив на БАН и Националния археологически институт с музей при БАН. Тя е осъществена и с подкрепата на Центъра за славяно-византийски проучвания "Проф.Иван Дуйчев" при Софийския университет "Св. Климент Охридски".
БТА