За св. Кирил и Методий, кирилометодиевистиката и Кирило-Методиевския научен център

24-03-2017

На 27, 28 и 31 март 2017 г. директорът на КМНЦ доц.д-р Славия Бърлиева ще изнесе цикъл лекции във Философския факултет на Атинския университет, посветени на историята на култа към св.Кирил и Методий в славянския свят и на научните изследвания по кирилометодиевистика:
Програма...