Международната научна среща - Берлин 7-11.08.2017 г.

17-08-2017

     Между 7 и 11 август 2017 г. в Берлин, Германия, за пореден път се проведе Международната научна среща, организирана от Обществото за библейска литература (Society of Biblical Literature) съвместно с Европейската асоциация за библейски проучвания (European Association of Biblical Studies). Домакин на научния форум беше Хумболтовият университет в Берлин, а участниците – над 1 100 учени, представители на различни университетски и научни организации от цял свят. Проблематиката беше съсредоточена върху състоянието, възможностите, перспективите и предизвикателствата при проучванията на библейските старини в съвременното глобализирано общество. Извън научната програма събитието беше съпроводено от многобройни премиери на книги и издателства, разнообразни научни беседи, срещи с изтъкнати учени и семинари.
     Сред представителите на българската академична общност бяха и трима изследователи от Кирило-Методиевския научен център при БАН – проф. д-р Светлина Николова с доклад на тема: Translation and Transmission of the Old and the New Testament Corpora in Medieval Slavonic Tradition , доц. д-р Ива Трифонова (Narratio Aphroditiani in Medieval Orthodox Culture) и гл. ас. д-р Мария Тотоманова-Панева (The Perception of the Pagan Practices in the OSC Chronographic Recension of 1-4 Kingdoms).
Снимка 1 Снимка 2 Снимка 3 Снимка 4