11. Цар-Шишманови дни в Самоков (29.09-01.10.2017 г.)

05-10-2017

     Наградата на 12. Фестивал на културно-историческия и природонаучния късометражен филм и фотография "Балканска културна филмотека" бе присъдена на авторски колектив от Кирило-Методиевския научен център - БАН за Юбилейната изложба "Св. Климент Просветителят".
     Почетната грамота бе приета от гл. ас. д-р Ивета Рашева - куратор на изложбата.
Честито, колеги!

Асоциация „Онгъл“
Снимка 1 Снимка 2