В Деня на народните будители

23-10-2017

     На 1 ноември 2017 г. (сряда), в 14.00 ч., в Големия салон на БАН (ул. „15 ноември“ 1), Румен Радев, президент на Р България, ще връчи лично ежегодните награди на Българската академия на науките за млади учени „Проф. Марин Дринов“ и за най-млади учени „Акад. Иван Евстратиев Гешов“.
     Пожелаваме успех на нашия кандидат гл. ас. д-р Евелина Джевиецка!
Снимка