Втора кирилометодиевска конференция във Венецианския университет Ка'Фоскари

01-12-2017

     На 30 ноември във Венецианския университет "Ка' Фоскари" се откри  II Кирило-Методиевска конференция на тема "Езиците на християнската молитва - история и съвременност"  (30 ноември -2 декември 2017)
Програма   Снимка