Цитатът от 1 Кор в Венецианския спор в Житието на св. Кирил. Светоотчески отражения.

03-01-2018

     Новоизбраният доцент д-р Марко Скарпа ще се представи с въвеждаща лекция в КМНЦ на 04.01.2018 г. от 11.00 ч. в рамките на Collegium Cyrillomethodianum.
Темата на лекцията:
     Цитатът от 1 Кор в Венециянския спор в Житието на Св. Кирил. Светоотечески отражения