Collegium Cyrillomethodianum 2017

05-01-2018

     За пореден път се проведе ежегодната новогодишна конференция на КМНЦ, в рамките на която бяха представени нашите нови колеги Тотка Григорова и Марко Скарпа. Доц. д-р Марко Скарпа произнесе и своята встъпителна доцентска лекция на тема: „Цитатът от 1 Кор във Венецианския спор в Житието на св. Кирил. Светоотчески отражения“.
Конференцията протече при следния дневен ред:
10.30 ч. Мая Иванова. СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ В ТВОРЧЕСТВОТО НА ЯН МАТЕЙКО
10.45 ч. Светлина Николова. ЗА НЯКОЛКО НОВИ ПУБЛИКАЦИИ В ОБЛАСТТА НА КИРИЛОМЕТОДИЕВСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
11.00 ч. Марко Скарпа – встъпителна доцентска лекция:
„Цитатът от 1 Кор във Венецианския спор в Житието на св. Кирил. Светоотчески отражения“.

Обедна почивка

13.00 ч. Стиляна. Баталова. СВ. КИРИЛ АЛЕКСАНДРИЙСКИ И КНИГА НА ПРОРОК ИСАЯ: ПРОБЛЕМИ НА КАТЕННИТЕ ТЕКСТОВЕ (ПО МАТЕРИАЛ ОТ ВИЗАНТИЙСКИ И СЛАВЯНСКИ РЪКОПИСИ)
13.15 ч. Бойка Мирчева. ОЩЕ ВЕДНЪЖ ЗА УСПЕНИЕ КИРИЛОВО И ЛОНДОНСКОТО ЕВАНГЕЛИЕ НА ЦАР ИВАН АЛЕКСАНДЪР
13.30 ч. Цветомира Данова. НЯКОИ НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ СТИХИРАТА И СЛОВОТО ЗА УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО ОТ ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК.
13.45 ч. Ивета Рашева. АНАХРОНИЗМЪТ ЗА ПОКРЪСТИТЕЛНАТА МИСИЯ НА СВ. МЕТОДИЙ В БЪЛГАРИЯ (ВЪЗРОЖДЕНСКИ ПРОЕКЦИИ).
14.15. Димо Чешмеджиев. РИЛСКАТА ГРАМОТА НА ЦАР ЙОАН ШИШМАН И НЯКОИ ПРОБЛЕМИ НА ИСТОРИЯТА НА РИЛСКИЯ МАНАСТИР ДО ХІV В.
14.30 ч. Ина Димитрова СЛАВЯНСКИЯТ СЕДМИЧЕН МОДЕЛ И НАЗВАНИЕТО НА ДЕНЯ 'НЕДЕЛЯ'.
14.45 ч. Андрей Бобев. ПРОЕКТЪТ "ДУХОВНОСТТА НА СОФИЯ В ИСТОРИЧЕСКАТА ПАМЕТ" И ПАИСИЕЗНАНИЕТО  

Снимка1  Снимка2  Снимка3  Снимка4  Снимка5  Снимка6  Снимка6  Снимка7  Снимка8  Снимка9  Снимка10