Лекция на проф. Барбара Ломаджистро

18-01-2018

     Уважаеми колеги,
Кирило-Методиевският научен център има удоволствието да Ви покани на лекцията на проф. Барбара Ломаджистро от Университета в Бари върху ръкописните сборници като обект на кодикологията и върху хипотезите за нов протокол за описанието на ръкописи.
     Лекцията ще бъде изнесена на български език на 24 януари 2018 г. (сряда) от 16.00 часа в заседателната зала на КМНЦ, ул."Московска" № 13, ет. 2
Снимка