Кирило-Методиевският научен център при БАН с богата програма за празника на своите патрони св. св. Кирил и Методий – 11 май

02-05-2018

„КОРЕНИ НА БЪЛГАРСКАТА ДУХОВНОСТ И ЗНАНИЕ“

(Събитие от кампанията „БАН представя своите институти“ и част от комуникационната програма на КМНЦ „София – столица на кирилските букви“)

На 10 май (четвъртък) от 11.00 ч. в Големия салон на Централната сграда на БАН Кирило-Методиевският научен център (КМНЦ) ще отбележи празника на св.св. Кирил и Методий с академично тържество „Корени на българската духовност и знание“. На събитието ще присъстват председателят на БАН и делегацията на Македонската академия на науките и изкуствата, която ще пристигне в София за празника по покана на БАН.
В програмата са включени две беседи, представящи на изследванията по кирилометодиевистика в БАН от Освобождението до наши дни. За това, какво е довело една млада полска изследователка на Кирило-Методиевото дело в Българската академия на науките, ще говори д-р Евелина Джевиецка, член на международния екип от учени, работещи в КМНЦ.
В рамките празненството ще бъде представен наскоро  издаденият от КМНЦ сборник „Климент Охридски в културата на Европа“ (С., 2018, 912 с.), включващ докладите на 54 участници от 10 държави (Австрия, България, Германия, Гърция, Италия, Македония, Русия, Словакия, Словения и Сърбия.). За тази книга – събитие в науката, ще разкажат чл. кор. Св. Куюмджиева, акад. В. Гюзелев и проф. А.-Мария Тотоманова.
Тържеството ще продължи с концерт на хоровете на НГДЕК „Константин – Кирил Философ“, озаглавен „Възрожденски школски песни за празника“. Националната гимназия е част от Партньорската мрежа от образователни и обществени организации на КМНЦ.
Академичното тържество ще завърши с отриване на изложбата „Възрожденски щампи и йерусалимии“, съхранявани в РИМ - Варна, която за пръв път се представя в столицата. Изложбата е част от международен научен проект на КМНЦ и Центъра за изследване на християнството при Еврейския университет в Йерусалим (From the Holy Land to the Holy Church: Apostolic Missions and Pilgrimage and the Formation of Christianity during the Late Antiquity).
Гости на тържеството ще бъдат изследователи,  ученици и учители от Партньорската мрежа на КМНЦ – от Центъра ЦЕРАНЕУМ към Лодзкия университет и Института по славистика на Ягелонския университет – Полша, Славянския семинар на Университета "Алберт-Лудвиг" във Фрайбург – Германия, Катедрата по кирилометодиевистика на СУ "Св. Климент Охридски",  НГДЕК „Константи Кирил Философ“, Международна гимназия „Проф. В. Златарски“, 31 СУЧЕУМ „Иван Вазов“, Международно училище „Увекинд“ и Центъра за образователни инициативи.
Каним столичани и гости на столицата да се присъединят към празника.
Входът е свободен.

Участието на КМНЦ в кампанията „БАН представя своите институти“ продължава с още три събития:

На 14 май 2018 г. в КМНЦ ще се проведе семинар с участие на  чуждестранни лектори. В програмата на семинара са включени следните доклади:
10.00 проф. дфн Валерия Ефимова (Москва). К изучению старославянских композитов.
11.00 проф. Ян Страдомски (Краков). Бележки върху Второто слово за Възкресение Лазарево на Климент Охридски.
12.00 д-р Цветомира Данова (София). Словата за Богородица от Йоан Дамаскин в южнославянската книжнина. История на текста и теория на превода.

На 18 и 19 май 2018 г. в Рим (Италия) ще се състои Международна научна конференция „L'OPERA CIRILLOMETODIANA E I PAPI DI ROMA: DA ADRIANO II A GIOVANNI-PAOLO II“ („Кирило-методиевската традиция и римските папи: от Адриан II до Йоан Павел II"), на която КМНЦ е съорганизатор заедно с Университета Рома-3, Папския институт за източни изследвания и миланската Академия Амброзиана.

Втора изложба „Образи на св. Седмочисленици в съвременната българска иконопис“ ще бъде подредена в Централното фоайе на БАН на 22 май в чест на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост 24 май. Куратор на изложбата е гл. ас. д-р Тотка Григорова, изкуствовед и член на интердисциплинарния екип на КМНЦ на БАН.  Посетителите ще могат да разгледат и подготвената от КМНЦ изложба „100 години кирилометодиевистика в България”.
Покана