Кирило-Методиевският научен център - водещ партньор в проект за обучение на бесарабски българи

02-07-2018

От 18 юни до 1 юли 2018 г. в Разград сътрудници на Кирило-Методиевския научен център проведоха квалификационен курс по български език, история и култура за преподаватели – представители на бесарабските българи от Украйна. Партньор на КМНЦ в проекта за обучение, изработен по силата на постановление на Министерския съвет (ПМС 103/1993 г.) за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина, бе ОУ „Иван С. Тургенев“ в Разград. Обучението бе предназначено за група от 30 ученици и 10 учители от Българо-украинския културно-образователен център „Медиа“ в гр. Одеса, Украйна, с директор госпожа Екатерина Гержик. По време на престоя им в България на бесарабските българи бе предложена богата и разнообразна програма от събития: лекции и упражнения по български език, история, география и етнография; практически семинари за изучаване на българските обичаи, традиции и бит; обучение по народни танци; разглеждане на музейни сбирки, пътуваща лектория с посещение на старите български столици Плиска, Велико Търново и на археологическия резерват Мадара. Учителите от център „Медиа“ се включиха в организираната от КМНЦ кръгла маса на тема „Българските общности и съхранението на българския език“, на която споделиха проблемите си, свързани с недостига на учебна и художествена литература на български език и крайно недостатъчния брой часове за обучение по роден език, предвиден в техните програми – 1 час седмично.

Преподавателите и учениците, представители на бесарабската българска общност в Украйна, си тръгнаха от България с благодарност за придобитите знания и впечатления по време на двуседмичния контакт със своите сънародници и с надеждата, че той ще се превърне в целогодишен.
Снимка1
Снимка2
Снимка3
Снимка4
Снимка5