1. Изложбата е представена по случай честванията на традиционните Методиеви дни, гр. Елванген, Германия, месец май, 2013 г. Тя съпъства и посещението на президента на Република България в провинция Баден-Вюртемберг, Германия, където е открита лично от българския президент в присъствието на посланниците на Чехия, Македония, България, Словакия и генералните консули в Мюнхен на България и Русия.
  2. Гостува по случай Деня на нардните будители в гр. Берлин, Германия, месец ноември 2013 г.
  3. Съпътства Парламентарната среща, проведена в гр. Виена, Австрия, на 8 април 2014 г.