ДОКТОРАНТИ


Правилник за дейността на Центъра за обучение (ЦО) и Академичния съвет (АС) при БАН
Прием на докторанти
Специализирани курсове