ИЗЛОЖБА „Свети Иван Рилски Чудотворец и Самоковска художествена школа”

16-10-2019

Изложбата е посветена на 550 години от пренасяне на мощите на св. Иван Рилски от Царевград Търнов в Рилския манастир (1469 г.), 150- годишнината на Българската академия на науките, както и на 20 годишната дейност на школите по иконопис и дърворезба, при обучителния център на храм „Покров Богородичен” в София. Тя може да бъде видяна от 05.10 до 19.10. 2019 г. Експозицията съпътства международната научна конференция XIII  Международнни Цар-Шишманови дни В Самоков, на тема ПРЕНАСЯНЕТО НА САКРАЛНОСТ (локално – регионално – национално), 4 – 6 октомври 2019 г. Осъществява се съвместно между: Кирило-Методиевския научен център при БАН (в рамките на програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие” финансирана от МОН), Асоциация "Онгъл", Енорийски център „Покров Богородичен”, Фондация „Радост” и Художествена галерия „Проф. Васил Захариев” – град Самоков.

Снимка1 Снимка2 Снимка3 Снимка4 Снимка5 Снимка6 Снимка7