Изложбите, създадени от Кирило-Методиевския научен център, са съобразени с научната проблематика на звеното и съответни знакови годишнини. С документалната и изобразителната си характеристика те си поставят за цел да стигнат до възможно най-широк кръг публика – от учащите се и заинтересуваните любители на нашите старини в страната и чужбина до дипломатическите среди и представителите на Българското правителство. Всяко експониране е свързано с организация на откриването като културно събитие – слово, лекция, художествена програма; често изложбите съпътстват научни форуми. Наша задача е да отразяваме новите изложби и техните последващи експозиции в научния печат и в медиите – чрез интервюта, репортажи, научно-популярни информативни публикации.


МАНАСТИРСКИ БИБЛИОТЕКИ В ЮЖНОСЛАВЯНСКИТЕ ЗЕМИ И РУСИЯ ПРЕЗ XIV–XVI ВЕК (София, 2021)

Изложбата се състои от 28 пана (120/120 см), които тематично са разделени на три части:

  • Монашески библиотеки: създаване на ръкописи
  • Монашески библиотеки: типове ръкописи
  • Монашески библиотеки: манастири

Концепция, идеен проект: Марко Скарпа и Тотка Григорова
С участието на доц. д-р Елена Владимировна Белякова, проф. дфн Татьяна Викторовна Пентковская
Художествено оформление: Тотка Григорова и Анита Борисова.


ПЪТЯТ НА КИРИЛ И МЕТОДИЙ (София, Варшава, 2020)

Първа част от изложбата, представяща местата, свързани с паметта за Кирил и Методий в европейското културно пространство.

Концепция, идеен проект: Славия Бърлиева
Художествен дизайн: Ивелина Велинова


АРХИВНОТО НАСЛЕДСТВО НА АКАД. ПЕТЪР ДИНЕКОВ (София, 2020)

Изложбата е посветена на 110-години от рождението на акад. Петър Динеков и е съвместна инициатива на КМНЦ и Държавна агенция архиви. В нея за първи път са показани непознати документи – главно писма от полски учени и интелектуалци.

Концепция, идеен проект: Мая Иванова
Художествен дизайн: Ивелина Велинова


TRZY EPOKI IKONY BUŁGARSKIEJ (ТРИ ЕПОХИ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНА) (Warszawa, 2020)

Изложбата съчетава репродуцирани иконографски изображения от XXI, XX и XIX в. и 20 оригинални икони от съвременни автори с великденска тематика.

Концепция и идеен проект: Тотка Григорова


ИЗОБРАЖЕНИЯ НА СВ. ИВАН РИЛСКИ И РЕПЛИКИ НА ОБРАЗЦИ ОТ САМОКОВСКАТА ХУДОЖЕСТВЕНА ШКОЛА (Самоков, 2019)

Изложбата е експонирана в Регионалния исторически музей в гр. Самоков (5–15 октомври 2019 г.). Представени са творби на участниците в художествените школи по иконопис и дърворезба към Енорийския център „Покров Богородичен“ в София.

Ръководител и организатор на събитието: Таня Илиева


КИРИЛО-МЕТОДИЕВОТО НАСЛЕДСТВО – ЗНАНИЕ ЗА ВСИЧКИ (София, 2019)

Изложбата представя пред широката общественост постиженията на училищата за деца със специфични образователни потребности в преподаването на знанието за българското културно-историческо наследство и приноса им за опазване на националната памет.

Ръководител и организатор на събитието: Таня Илиева


„НЕМУ ДА БЪДЕ СЛАВА И ЧЕСТ, И ПОКЛОНЕНИЕ…“

Изложбата е посветена на 1150 години от успението на св. Константин-Кирил и 150-годишнината от основаването на Българската академия на науките (София, 2019).

Концепция, идеен проект и представяне: Тотка Григорова
Художествен дизайн: Ивелина Велинова


АТЕЛИЕ ПО ИКОНОПИС (София, 2018)

Организирано и проведено от Тотка Григорова за деца и възрастни в рамките на инициативата „Европейска нощ на учените“ – 28 септември 2018 г., в Централно управление на БАН.

Участниците бяха запознати с основните технически и технологични етапи, през които преминава работата на иконописеца: материали, основа, грунд, живописен слой (бои, техника на живописно изграждане на православния образ).


ОБРАЗИТЕ НА СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ В СЪВРЕМЕННАТА БЪЛГАРСКА ИКОНОПИС (София, 2018)

Изложбата е подготвена от Кирило-Методиевския научен център при БАН в рамките на неговата комуникационна програмата „София – европейска столица на кирилицата“ и на кампанията „БАН представя своите институти“.

Концепция, идеен проект и представяне: Тотка Григорова
Художествен дизайн: Ивелина Велинова.


ИЗЛОЖБА НА ВЪЗРОЖДЕНСКИ ЩАМПИ И ЙЕРУСАЛИМИИ ОТ РЕГИОНАЛНИЯ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ В ГРАД ВАРНА (София, 2018).

Изложбата е част от честванията на празника на Светите братя Кирил и Методий, организиран от КМНЦ в рамките на Майските дни на културата. 

Концепция, идеен проект и представяне: Ивета Рашева


СВЕТИ КЛИМЕНТ – ПРОСВЕТИТЕЛЯТ (София, 2016)

Изложбата съпътства Международната научна конференция „Св. Климент Охридски в културата на Европа“, посветена на 1100 години от успението на св. Климент Охридски, 916–2016, състояла се на 24–27 ноември 2016, София.

Концепция и идеен проект: Десислава Найденова, Славия Бърлиева, Евелина Джевиецка
Художествен дизайн: Ивелина Велинова


100 ГОДИНИ КИРИЛОМЕТОДИЕВИСТИКА В БЪЛГАРИЯ (София, 2014)

Изложбата представлява синтетична хроника на едно научно столетие, в което кирилометодиевистиката в България се разгръща и обогатява непрестанно.

Концепция и идеен проект: Мая Иванова и Десислава Найденова
Художествен дизайн: Ивелина Велинова


ЦЪРКВАТА В САМУИЛОВА БЪЛГАРИЯ – КОРЕНИ И НАСЛЕДСТВО (София, 2014)

Изложбата е подготвена по случай националното честване на 1000-годишнината от смъртта на Цар Самуил през 2014 г. от авторски колектив на КМНЦ, със сътрудничеството на Научния архив и Националния археологически институт с музей при БАН и с подкрепата на Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“.

Концепция и идеен проект: Славия Бърлиева, Люба Илиева, Десислава Найденова. Художествен дизайн: Ивелина Велинова.


ИЗЛОЖБА ЦВЕТНА ИЛЮСТРАЦИЯ НА ХУДОЖНИКА ИЛИАН ЧАВРАКОВ (София, 2013)

Изложбата представя оригиналите на илюстрациите на художника Илиан Чавраков към книгата на Евгени Зашев „Разкази за чудеса, разбойници, блудници и други истории“.

Експонирана е в рамките на Европейската нощ на учените (27 септември 2013 г.).


В НАЧАЛОТО БЕ БУКВАТА. БЪЛГАРИЯ – ЗЕМЯ НА ДРЕВНИ ПИСМЕНОСТИ / NA ZAČIATKU BOLO PÍSMENO. BULHARSKO A SLOVANSKÉ ABECEDY  (София–Братислава, 2013)

Посветена на 1150-годишнината от Моравската мисия на светите братя Кирил и Методий и създаването на славянското писмо.

Изложбата е експонирана многократно в България и чужбина (Австрия, Германия, Италия, Полша, Русия). Подготвени са варианти на словашки, немски, италиански и полски език.

Концепция и идеен проект: Славия Бърлиева, Мая Иванова, Десислава Найденова
Художествен дизайн: Ивелина Велинова


ИЗЛОЖБА ОТ ДЕТСКИ РИСУНКИ, ПОЛУЧИЛИ НАГРАДА В ЕЖЕГОДНИТЕ КОНКУРСИ, ПРОВЕЖДАНИ В РАМКИТЕ НА ДЕКАДАТА 2002–2012 Г. „ДЕЛОТО НА СВЕТИ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ФОНДАЦИЯ „СВЕТИ ЕВТИМИЙ ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ“ (2012)

Изложбата е открита на 29 май 2012 г. и съпътства националната конференция с международно участие „Св. Патриарх Евтимий – личност и дело“, ознаменуваща края на декадата и посветена на 600-годишнината от кончината на Патриарх Евтимий на 29 май 2012. Конференцията е организирана от Българската академия на науките, Фондация „Свети Евтимий Патриарх Български“ и КМНЦ.

Организатори на изложбата: Климентина Иванова, Мая Иванова, Надежда Мадолева.


ИЗЛОЖБА НА ИКОНИ ОТ СЪВРЕМЕННИ АВТОРИ (София, 2012)

Експозицията е открита по случай 24 май в зала „Академика“ на Централно управление на БАН.

Подготвил и експонирал изложбата: Диана Банкова.


1100 ГОДИНИ ОТ УСПЕНИЕТО НА СВ. НАУМ ОХРИДСКИ. ВЕЛИК ПРОСВЕТИТЕЛ НА БЪЛГАРИТЕ (София, 2010)

На 17-те постера могат да се видят всички най-важни документи, свързани с личността и делото на св. Наум – това са славянските и гръцките църковни произведения, посветени на светеца или такива, в които се споменава неговото дело, икони и стенописни изображения, които днес се пазят на територията на няколко европейски страни (в България, Македония, Албания, Гърция, Унгария, Русия, Словакия, Швейцария), както и извън Европа (в Канада).

Концепция и идеен проект: Светлина Николова, Мая Иванова, Десислава Атанасова, Андрей Бобев, Диана Банкова
Художествен дизайн: Ивелина Велинова


ПЪТ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ. 100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АКАД. ПЕТЪР ДИНЕКОВ (София, 2010)

Изложбата обхваща всички периоди от живота на основателя на КМНЦ акад. Петър Динеков като отделя специално внимание на една от най-съществените научни дисциплини у нас – българската средновековна  литература.

Изложбата е подготвена съвместно с Държавна агенция „Ахиви“ (София, 2010). Авторски колектив и художествено оформление: Мая Иванова, Лилия Цветкова и Огнян Пунев.


КИРИЛО-МЕТОДИЕВАТА ИДЕЯ В ПРАВОСЛАВНОТО ХРИСТИЯНСТВО (София, 2009)

Изложбата се състои от 16 постера, в които са представени различни моменти от Кирило-Методиевата история в православния свят в широките исторически граници от края на ІХ в. до наши дни.

Концепция и идеен проект: Екип на КМНЦ с ръководител Светлина Николова
Художествен дизайн: Ивелина Велинова