На 14. февруари 2022 г. от 11.00 ч. Кирило-Методиевският научен център при БАН и музеят „Земята и хората“ по традиция ще отбележат с тържествено честване Успението на св. Константин Кирил – Философ.

            В рамките на събитието ще бъде представен справочникът „Кой, кога къде в пространното житие на св. Константин-Кирил“, издаден през 2021 г. като част от поредицата на КМНЦ Библиотека „Легенда“. Книгата е публикувана с финансовата подкрепа на Националната научна програма „Културно-историческо наследство, национална памет и обществено развитие“, а нейни автори са доц. д-р Мая Иванова и гл. ас. д-р Цветомира Данова. Справочникът е адресиран към учителите по история и български език и литература, към студентите и учениците. Справочният дял обхваща 177 лични и народностни имена, църковни термини и понятия, редки и остарели думи и реалии от текста на житийната творба. Като допълнение са включени новобългарски превод на житието, пълен хронологичен списък на изданията, препечатките и преработките на съществуващите преводи и богат библиографски списък на използваната литература. Справочникът се разпространява безплатно. Книгата беше поднесена като подарък за българските учители по случай началото на учебната 2021/2022 г. и се радва на голям интерес сред колегиите на българистите и историците. Много от учителите, които използват справочника в работата си, ще се включат в представянето със свои отзиви.

            Тържественото отбелязване на успението на св. Кирил ще завърши с публична лекция на специализанта на КМНЦ магистър Алберто Понтироли на тема „Трите проложни жития на св. Кирил: особености и отношения към другите кирило-методиевски извори“.

            Тържеството ще се проведе на платформата Zoom  и може да бъде проследено на живо на страницата на КМНЦ във Facebook: https://www.facebook.com/KiriloMetodievski NaucenCentrPriBan

Честването е част от дейността на КМНЦ по националната научна програма „Културно-историческо наследство, национална памет и обществено развитие“.