На 18 февруари 2021 г. се състоя вторият международен онлайн семинар по проекта на КМНЦ „Южнославянски кописти и скриптории от XIV век (палеографска атрибуция и онлайн реперториум)“ на тема „Типологии на славянското писмо в XIV век и идентификация на копистите“. Лектор – проф. Вася Велинова. Събитието може да проследите тук: