Пред журито в конкурсната програма в секция „Хуманитарни и обществени науки“ бяха представени 13 научни проекта на ученици от цялата страна. Всички те поставиха по интересен начин значими въпроси, свързани с културата, езика и миналото на българската народност, както и актуални социокултурни процеси, наблюдавани в нашето съвремие. Раздадени бяха много награди.

На снимката – журито в състав проф. д-р Светла Коева (Институт за български език – БАН), доц. д-р Ива Трифонова (Кирило-Методиевски научен център – БАН) и гл. ас. д-р Николай Желев (Институт за литература – БАН) връчва една от тазгодишните призови награди на Велислав Борисов и Катерина Прончева от XI клас на Математическата гимназия „Акад. Кирил Попов“, гр. Пловдив.