Участието на нашата колега доц. д-р Десислава Найденова в рубриката на БНТ 1 История.bg на тема „Човекът и правото в средновековното общество“ можете да проследите от публикуваната по-долу връзка:

https://bnt.bg/news/chovekat-i-pravoto-v-srednovekovnoto-obshtestvo-315736news.html