Цялото участие на д-р Цветан Василев може да проследите на връзката по-долу:

https://bnt.bg/news/zhivee-chrez-duha-avtorski-istoricheski-sachineniya-predi-paisiy-304875news.html?fbclid=IwAR1AC4lhjUdTzJ2Ip9W8vaDgEIwgFwyWppBujOyuqaf3fuWvxHKkwEvsOXY

https://bnt.bg/news/zhivee-chrez-duha-avtorski-istoricheski-sachineniya-predi-paisiy-304875news.html?fbclid=IwAR1AC4lhjUdTzJ2Ip9W8vaDgEIwgFwyWppBujOyuqaf3fuWvxHKkwEvsOXY