В епизода от поредицата “Памет без давност“ можете да проследите разговор за средновековния български цар Петър с участието на нашия колега проф. Димо Чешмеджиев.