• 20-11-2014/ Аз Буки. Национално издателство за образование и наука.
  Славия Бърпиева. 600 000 евро влизат в БАН по ЕРАЗЪМ.
  Мозъчният тръст на България е и предпочитано място за Еразъм-докторанти.
  Първите чужденци избират да дойдат в Кирило-Методиевския научен център, Института по математика и информатика и в Института по физика на твърдото тяло. Днес почти няма академичен институт, който да не е отворил врати за Еразъм-докторанти, разказва институционалният координатор на програмата доц. Славия Бърлиева.

  Четете повече в бр. 47, 20 ->

 • 16-10-2014 / Аз Буки. Национално издателство за образование и наука.
  Славия Бърлиева. Между науката и политиката.
  Отбелязваме 100 години от създаването на кирилометодиевистиката в България.
  По случай годишнината българските изследователи на Кирило-Методиевото дело организираха голям международен научен форум. В работата му редом с нашите учени взеха участие изследователи от европейски страни, в които това наследство е част от културноисторическото богатство.
  Кирилометодиевистиката е изключително интересно интердисциплинарно изследователско поле, което се занимава с най-ранния период на славянската писмена култура и с приноса й за европейската цивилизация, пояснява доц. д-р Славия Бърлиева – директор на Кирило-Методиевския научен център на БАН… „Ние се занимаваме и с проучване на наследството на учениците на Светите братя. Ако не бяха те, никой нямаше да помни нито азбуката, нито имената на славянските първоучители“, допълва доц. Бърлиева.

  Четете повече в „Аз Буки“, бр. 42, 16 – 22 октомври 2014г. ->

 • 2014 / Аз Буки. Национално издателство за образование и наука.
  Десислава Найденова / Desislava Naydenova.  100 години кирилометодиевистика в БАН. // Български език и литература, LVI, 2014, № 3, с. 319
  повече ->

 • • 15-09-2014/ БНР Портал. Радио Варна
  Научна конференция ще търси връзката между писменото наследство и информационните технологии.

  повече ->

 • 22-05-2013/ iNEWS
  В началото бе Буквата
  БАН отбеляза с тържествено събрание 24 май

  повече ->

 • 21-05-2013/ EuroChicago.com
  „В началото бе Буквата”, тържествено честване на 24 май в БАН

  повече ->

 • 25-01-2013/ Cyrillomethodiana
  Тържествено откриване на честванията по случай 1150 години от създаването на славянската писменост и Моравската мисия на св. Кирил и Методий

  повече ->