КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ МЕСТА НА ПАМЕТТА В БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА. РЕДАКТОРИ: ЕВГЕНИ ЗАШЕВ, ВЕСЕЛКА ЖЕЛЯЗКОВА, СЛАВИЯ БЪРЛИЕВА, БОЙКА МИРЧЕВА. СОФИЯ: КМНЦ-БАН, 2023 (БИБЛИОТЕКА ЛЕГЕНДА). DOI: 10.59076/5808.2023; ISBN 978-954-9787-58-0.

Свободен достъп
Интерактивна карта към сборника


ПРОКОПИЙ КЕСАРИЙСКИ. ПЕРСИЙСКАТА ВОЙНА / В ПРЕВОД ОТ СТАРОГРЪЦКИ НА КИРИЛ ГАЛЕВ. – СОФИЯ : КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ НАУЧЕН ЦЕНТЪР – БАН, 2022. – 182 С. – (БИБЛИОТЕКА ЛЕГЕНДА).


ИВАНОВА, МАЯ, ЦВЕТОМИРА ДАНОВА. КОЙ, КОГА, КЪДЕ В ПРОСТРАННОТО ЖИТИЕ НА СВ. КОНСТАНТИН-КИРИЛ : ПОМАГАЛО. РЕД. ЕВГЕНИ ЗАШЕВ. НАУЧЕН РЕД. КЛИМЕНТИНА ИВАНОВА. – СОФИЯ : КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ НАУЧЕН ЦЕНТЪР – БАН, 2021. – 304 С. – (БИБЛИОТЕКА ЛЕГЕНДА).


ЗАШЕВ, ЕВГЕНИ. РАЗКАЗИ ЗА ЧУДЕСА, РАЗБОЙНИЦИ, БЛУДНИЦИ И ДРУГИ ИСТОРИИ. СЪСТ. И ПРЕВ. ЕВГЕНИ ЗАШЕВ. СОФИЯ: КМНЦ, 2014. – 148 С. (БИБЛИОТЕКА ЛЕГЕНДА).


ГОЧЕВ, НИКОЛАЙ. ХЕРМЕТИЧЕСКИ КОРПУС.  ПРЕВ. НИКОЛАЙ ГОЧЕВ. РЕД. ЕВГЕНИ ЗАШЕВ И ДИМКА ГОЧЕВА. СОФИЯ: КМНЦ, 2018. 191 С. (БИБЛИОТЕКА ЛЕГЕНДА).


ПОПОВА, ИВАЙЛА. СРЕДНОВЕКОВНИТЕ БАЛКАНИ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТЕШЕСТВЕНИЦИ (XIV–XV В.). РЕД. ЕВГЕНИ ЗАШЕВ. НАУЧЕН РЕД. АЛБЕНА МИЛАНОВА. – СОФИЯ : КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ НАУЧЕН ЦЕНТЪР – БАН, 2018. – 254 С. – (БИБЛИОТЕКА ЛЕГЕНДА).


НИКОЛОВ,  АЛЕКСАНДЪР. ОТ АКРА ДО КОНСТАНТИНОПОЛ: ПЕТ СРЕДНОВЕКОВНИ ТРАКТАТА ЗА ИСЛЯМСКО-ХРИСТИЯНСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ : ПРЕВОДИ И КОМЕНТАРИ. РЕД. ЕВГЕНИ ЗАШЕВ. НАУЧ. РЕД. ДИМО ЧЕШМЕДЖИЕВ. – СОФИЯ : КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ НАУЧЕН ЦЕНТЪР – БАН, 2018. – 398 С. – (БИБЛИОТЕКА ЛЕГЕНДА).


ЗАШЕВ, ЕВГЕНИ. ПОЛЕЗНИ ЗА ДУШАТА РАЗКАЗИ ОТ ПАВЕЛ – ЕПИСКОП НА БОГОПАЗЕНАТА МОНЕМВАСИЯ. ПРЕВОД, КОМЕНТАРИ И БЕЛЕЖКИ. РЕДАКТОР Н. ГАНЧЕВА. – СОФИЯ : КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ НАУЧЕН ЦЕНТЪР – БАН, 2020. – 111 С. – (БИБЛИОТЕКА ЛЕГЕНДА).