В края на 2021 г. излезе от печат албумът МАНАСТИРСКИ БИБЛИОТЕКИ В ЮЖНОСЛАВЯНСКИТЕ ЗЕМИ И РУСИЯ ПРЕЗ XIV–XVI В. (MONASTERY LIBRARIES IN THE SOUTH SLAVIC LANDS AND RUSSIA IN THE 14TH-16TH C.), който представя изложбата, създадена в рамките на едноименния двустранен проект на Кирило-Методиевския научен център при Българската академия на науките и на Отдела за историко-филологически науки при Руската академия на науките, Програмен научен съвет „Ролята на религията в историята“. Aвтори на албума са доц. д-р Марко Скарпа, гл. ас. д-р Тотка Григорова, доц. д-р Елена Белякова и проф. дфн Татяна Пентковска. Албумът и изложбата са финансирани от Фонд „Научни изследвания“ по проект № КП-06- Русия/25/28.09.2019 г.

Изложбата за първи път беше представена на едноименната международна научна конференция, проведена през април тази година, а тържественото ѝ откриване пред широка публика се състоя на 10 май по случай празника на равноапостолите св. Кирил и Методий в Галерията на открито на Столична община в Градската градина в София. В края на месец май изложбата гостува в Черна гора за отбелязването на 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, по покана на Посолството на Република България.

Големият интерес, на който се радваше изложбата през отминаващата година, ни накара да се замислим над издаването на албум с изображенията ѝ. Tой включва двадесет и деветте пана от нея, които в три части представят техникотехнологичния процес по изработване на ръкописите, видовете ръкописи, създавани и съхранявани в манастирските библиотеки и някои основни манастирски обители, както и концепцията на изложбата. Във всяко от паната към богатия изобразителен материал са включени кратки текстове на български и на английски, който поясняват илюстрациите.

В своята цялост албумът дава материален облик на нашия стремеж да запознаем по-широка публика с някои от спецификите на дългия технологичен и творчески процес по създаване, използване и съхранение на книжовното наследство. Надяваме се, че той ще Ви поднесе интересна информация за манастирските обители като мрежа от средища на познание в славянския юг и Русия през XIV–XVI в.