Изследването е посветено на най-ранните следи на колективния култ към св. Седмочисленици, съхранени в югозападните предели на Охридската архиепископия, обхващащи днес предимно земите на Южна Албания, и по-конкретно на Бератската епископия и непосредствените й околности. Разгледаните като средоточия на паметта за съвместния култ към св. Седмочисленици исторически свидетелства съставляват две основни групи – писмени паметници и артефакти (изображения и култови предмети). Към първата група се отнасят Проложното житие на св. Йоан Владимир, Бератската служба да св. Седмочисленици от 1720 г. и Мосхополската служба за св. Седмочисленици от 1742 г. Втората група е значително по-богата. В нея се наброяват шестнадесет обекта – осем стенописа, четири икони, един дърворезбен медальон, три реликвария и една дарохранителница. Специално внимание е отделено и на съхранените следи от устни наративи, свързани с паметта за св. Седмочисленици.

В добавеното в края на книгата Приложение е представено ново издание на текста на Бератската служба. Включени са също и три творби на предполагаемия автор на Бератската служба – епископ Михаил Иписхиот.

Книгата се издава в рамките на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ и се разпространява безплатно. Може да бъде свалена от връзката по-долу:

https://www.kmnc.bg/wp-content/uploads/2024/04/E%D0%92%D0%93%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A8%D0%95%D0%92%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%97%D0%B0%D0%A1%D0%B2%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%BC.pdf