На празника на светите братя Кирил и Методий 11. май 2022 г. в залата на Българския културен институт в Прага проф. Димо Чешмеджиев и директорката на института г-жа Галя Тодорова представиха документалната изложба на Кирило-Методиевския научен център „Пътят на св. Кирил и Методий и техните ученици“. Събитието протече при голям интерес и привлече граждани и медии. Беседата на проф. Чешмеджиев беше излъчена по радио „Прага“. Експозицията ще бъдe отворена за посетители до 3. юни 2022 г. Тя се осъществява в подкрепа на Културния маршрут „Кирил и Методий“, сертифициран от Съвета на Европа, и цели да покаже как чрез пътуване през пространството и времето наследството на отделните европейски страни допринася за очертаването на европейска културна общност.

Връзка към събитието на страница на Българския културен институт в Прага: http://bki.cz/czev/cesta-sv-cyrila-a-metodeje-a-jejich-zaku-dokumentarni-vystava/

Връзка към представянето на изложбата в сайта StayHappening: https://stayhappening.com/e/cesta-sv-cyrila-a-metod%C4%9Bje-a-jejich-%C5%BE%C3%A1k%C5%AF-E2ISUEC0N7D

Галерия „Откриване на изложбата“