Изложбата „Кирило-Методиевската идея в православното християнство” е създадена през 2009 г. Тя е представена за пръви път на едноименната научна конференция, която се проведе в рамките на Интерпарламентарната асамблея по православие в Народното събрание на Република България. Състои се от дванадесет големи платна, които визират връзката на източното православие с Кирило-Методиевото дело през вековете:

 1. Открита е в Парламента на Република България на 31 март 2009 г., гр. София, 31.03.2009-14.04. 2009 г.
 2. Експонирана е по случай 24 май в Централното фоайе на БАН, гр. София, 21.05.2009-31.05. 2009 г.
 3. Представена е по случай 14 февруари – Успение Кирилово, в Националния музей „Земята и хората“, гр. София, 11.02.2010-22.02. 2010 г.
 4. Гостува в Държавната библиотека за научна литература в рамките на Дните на българската култура, като част от Програмата „Година на християнската култура 2010”, гр. Кошице, Словакия, 24.05.2010-30.06.2010 г.
 5. Експонирана е в Галерия „Академика” на Централното управление на Българската академия на науките, като част от културната програма, съпътстваща XXII-я Международен конгрес по византоложки изследвания, гр. София, 22.08.2011–15.09. 2011 г.
 6. Показана е в Градската библиотека „Братя Миладинови“ в гр. Скопие, 10.05.2012-30.05. 2012 г.
 7. Гостува в Националния исторически музей като част от съпътстващата програма за официалния прием по случай Деня на славянската писменост и култура, даден от Президента на Република България, гр. София, месец май, 2013 г.
 8. Гостува в гр. Банска Бистрица, Словакия, месец юни, 2013 г.
 9. Представена е в Читалището на гр. Дългопол, 15.04.2015-30.05. 2015 г.
 10. Представена е в Общинската библиотека на гр. Търговище, 31.052015-01.08. 2015 г.
 11. Експонирана е в Изложбената зала „Професор Васил Захариев” като придружаваща програма към Международния симпозиум „Вяра и култ”, организиран от Асоциация „Онгъл”, КМНЦ-БАН и Исторически музей-Самоков, гр. Самоков, 01.10.2015-15.11.2015 г.

Вариант на същата изложба, на немски език („Die Kyrillo-Methodianische Idee im orthodoxen Christentum”) е подготвен и експониран за първи път по случай традиционно провежданите на Методиевите дни през месец май 2011 г. в гр. Елванген, Германия.