Концепция и идеен проект: Екип на КМНЦ с ръководител Светлина Николова
Художествен дизайн: Ивелина Велинова

Изложбата се състои от 16 постера, в които са представени различни моменти от Кирило-Методиевата история в православния свят в широките исторически граници от края на ІХ в. до наши дни. За първи път тя бе открита в Народното събрание на Република България на 31 март 2009 г. по време на международната научна конференция на същата тема, проведена в рамките на Интерпарламентарната асамблея по православие. Постерната експозиция бе съчетана с представяне на оригинални ръкописи от Научния архив на БАН и етнографски експонати от фонда на Етнографския институт с музей при БАН. Продължителност 31 март – 14 април 2009.

Изложбата е експонирана многократно в България и чужбина. Тук отбелязваме само част от тези представяния:
– По случай 24 май в зала „Академика“ в Централно управление на БАН (21–31 май 2009)
– По случай 14 февруари в Националния музей „Земята и хората“ (11–22 февруари 2010)
– В гр. Кошице, Словакия (месец май 2010 г.)
– По случай 24 май в Библиотеката на Техническия университет в Габрово (22 май 2017 – 10 юни 2017)
– По случай 11/24 май в Богословски факултет на Софийския университет (11–24 май 2018)
– В Музея на религиите в гр. Стара Загора (10 октомври – 10 ноември 2018)

Материали за изложбата:
Иванова, М. Международната научна конференция „Кирило-методиевската идея в православното християнство“. – Информационен бюлетин на БАН, бр. 4 (134), година ХІV, София, април 2009, 2–3.


THE CYRILLO-METHODIAN IDEA IN THE ORTHODOX CHRISTIANITY (Скопjе, 2012)

Английският вариант на изложбата „Кирило-Методиевата идея в православното християнство“ бе подготвена и за първи път експонирана в Градската библиотека „Братя Миладинови“ в копие, Македония (10–30 май 2012).


DIE KYRILLO-METHODIANISCHE  IDEE  IM ORTHODOXEN CHRISTENTUM (Ellwangen, 2011)

Немският вариант на изложбата „Кирило-Методиевата идея в православното християнство“ бе подготвена и за първи път експонирана в гр. Елванген, Германия, по случай традиционно провежданите там Методиеви дни (месец май 2011 г.). Повторно експониране в зала „Академика“ на Централно управление на БАН като част от културната програма, съпътстваща 22 Международен конгрес по византоложки изследвания, проведен в София (22 август – 15 септември 2011 г.).