От 30 ноември 2022 г. до 17 януари 2023 г. изложбата на КМНЦ „Архивното наследство на проф. Петър Динеков (1910–1992) от Централния държавен архив на Република България“ гостува на Окръжната публична библиотека в Краков (Полша). Във варианта на полски език изложбата е реализирана в рамките на научния проект BG05M2OP001-1.001-0001 по оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – изграждане и развитие на Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“ и е първа инициатива на КМНЦ по Националната научна програма „Българистика“. Събитието се осъществява със съдействието на Държавна агенция „Архиви“, Консулския отдел на Република България в Краков, Българското училище „Дора Габе“ в Краков и със специалното участие на Института по славянска филология на Ягелонския университет.

Експозицията е израз  на почит към научното дело на проф. П. Динеков – първия директор на КМНЦ, и към неговите дългогодишни културни контакти с Полша. Събитието се посвещава на 30-годишнината от смъртта на проф. Динеков.

Откриването на изложбата ще се състои на 8 декември 2022 г. от 18.00 часа с участието на доц. д-р Мая Иванова. За повече информанция последвайте връзките: https://ifs.filg.uj.edu.pl/wiadomosci/-/journal_content/56_INSTANCE_ZNgvsMPxJQw9/4530731/152258269

и https://www.rajska.info/6prof-petyr-dinekow-1910-1992