Изложбата на КМНЦ „Пътят на св. Кирил и Методий и техните ученици“ гостува на Славистичния институт при Философския факултет на Масариковия университет в Бърно (Чехия). Изложбата е част от проекта за културен маршрут „Св. Кирил и Методий“ в рамките на програмата „Културни маршрути на Съвета на Европа“ и ще бъде открита на 9 номври 2022 г. от проф. Славия Бърлиева.

За повече информанция последвайте връзката: https://slavistika.phil.muni.cz/aktualne/aktuality/vystava-cesta-sv-cyrila-a-metodeje-a-jejich-zaku