Изложбата  „ЮЖНОСЛАВЯНСКИ КОПИСТИ И СКРИПТОРИИ ОТ XIV ВЕК“ запознава с процеса на създаване на ръкописната книга, с науката, която изучава писмото – палеографията, както и с осем български и осем сръбски кописти, оставили имената си в ръкописите.

Самата изложба е част от изследователски проект, разработван от Кирило-Методиевския научен център при БАН в сътрудничество с Института по математика и информатика при БАН, в който участват дванадесет учени от България, Сърбия и Италия. Проектът цели да проучи и систематизира знанията за южнославянските скриптории и книжовниците, работили в тях през особено важния за културата на Балканите XIV век.

Изложбата ще бъде отворена за посетители от 13 май до 27 май 2024 в градинката „Кристал“ в София.

Откриването ще се състои на 13.05.2024 г. (понеделник) от 17:00 ч. на мястото на изложбата.

Автори:

Доц. д-р Марко Скарпа

Марта Рипаранте
Милена Давидович

Редактори:

Проф. дфн Вася Велинова

Проф. д-р Елисавета Мусакова

Графичен дизайн:

Гл.ас. д-р Тотка Григорова

Анита Борисова

Проектът и изложбата се осъществяват с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ по проект № КП-06-Н50/4 30.11.2020 и с сътрудничество на Община София.