На 14 февруари 2023 г. – вторник, от 11.00 ч. в залата на Националния музей „Земята и хората“ на бул. Черни връх № 4 Кирило-Методиевският научен център при БАН (КМНЦ) и Националният музей „Земята и хората“ организират традиционното честване на празника Успение на св. Кирил. Събитието е първо от поредица юбилейни инициативи, с които КМНЦ отбелязва три важни годишнини: 1160 години от създаването на славянската писменост, 110 години от учредяването на Климентовата комисия (12 декември 1913 г.) и 60 години от възстановяването на Кирило-Методиевската комисия (22 май 1963 г.).  Програмата ще бъде открита с тържествен концерт на Хора при Софийската духовна семинария. Беседа за празника и за културната роля на Константин Кирил – Философ ще изнесе проф. дин Димо Чешмеджиев. Тържеството ще завърши с представяне на мащабния научен сборник „А на жената бяха дадени крила“, издаден чест на проф. Светлина Николова – изтъкнат палеославист и медиевист и дългогодишен директор на КМНЦ. Изданието с общ обем над 1000 с. съдържа 51 статии от видни представители на славистиката и българистиката от България (30 изследователи) и чужбина (21 изследователи от Великобритания, Германия, Гърция, Израел, Италия, Литва, Нидерландия, Полша, Русия, Словакия, Хърватия).

            На тържеството ще присъстват официални гости, журналисти, университетски преподаватели, учени, учители и ученици от партньорски училища на КМНЦ и граждани.

Честването се осъществява в рамките на Националната научна програма„Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“

За сборника на „А на жената бяха дадени крила“

                Сборникът „А на жената бяха дадени крила. Сборник в чест на професор Светлина Николова / And Wings Were Given to the Woman. In Honour of Professor Svetlina Nikolova“ излиза като специално издание на списание Palaeobulgarica и е израз на респекта на колегията към научното дело на професор Светлина Николова – един от доайените на световната палеославистика и кирилометодиевистика. Съставители на сборника са проф. Сл. Бърлиева, проф. В. Желязкова и д-р Н. Ганчева.

                Изданието с общ обем 1064 страници съдържа 51 статии от видни представители на славистиката и българистиката от България (30 изследователи) и чужбина (21 изследователи от Великобритания, Германия, Гърция, Израел, Италия, Литва, Нидерландия, Полша, Русия, Словакия, Хърватия). Статиите са с много широк диапазон на обектите на изследване и са разпределени в осем раздела, посветени съответно на ранните християнски традиции, Библията и библейските преводи, проучвани с методите на различни научни дисциплини; изворите за живота и делото на Кирил и Методий; текстовата история на средновековни славянски книжовни паметници; състава на неизследвани славянски средновековни ръкописи; лексиката на старобългарските паметници; кирило-методиевските традиции сред западните и източните славяни; проблеми на средновековната музика и средновековното изобразително изкуство, посветено на Кирил и Методий и техните ученици; проекцията на Кирило-Методиевото дело и старобългарската култура в съвременността. Богатото съдържание на сборника и научните приноси на статиите в него определят значението му в развитието на палеославистиката.

За повече информация: д-р Евгени Зашев, завеждащ „Връзки с обществеността“ при КМНЦ-БАН, email: evgoz@abv.bg,  mobile: 0899 84 84 38.