През месец септември 2021 г. излезе от печат справочният речник „Кой, кога, къде в Пространното житие на св. Константин-Кирил“, изготвен от доц. Мая Иванова и д-р Цветомира Данова под научната редакцията на проф. Климентина Иванова. Учебното помагало е предназначено най-вече за часовете по литература и история в средното училище и ще бъде от полза както за учителите, така и за техните ученици. То ще представлява интерес също за студенти и за по-широк кръг от любознателни читатели. Макар Пространното житие на св. Кирил да се изучава в училищата и университетите на Русия, Северна Македония, Словакия, Чехия и др., подобен речник върху неговото съдържание се изготвя за първи път. Справочният дял на книгата съдържа 177 лични и народностни имена, църковни термини и понятия, редки и остарели думи и реалии. Вторият дял на помагалото съдържа пълния текст на новобългарския превод на житието. Преди всяка от двете части са включени указания от авторите за тяхното използване. Улеснение за работата с помагалото представляват азбучните списъци включени в първите две приложения. Книгата съдържа също пълен списък на новобългарските преводи на житието, както и богата библиография. Отпечатването е осъществено с финансовата подкрепа на Национална научна програма „Културно-историческо наследство, национална памет и обществено развитие“. Справочникът се разпространява безплатно.

Допълнителна информация:

Преподавателите, желаещи да получат безплатен екземпляр от помагалото „Кой, кога, къде в Пространното житие на св. Константин-Кирил“, да се свържат с КМНЦ.

За София:

Лице за контакт: д-р Нели Ганчева

Тел.: 0878 32 31 57

Адрес: София, ул. Московска 13, ет. 2. 

За селища извън София:

Помагалото ще бъде изпращано с наложен платеж (само сумата за доставка) след предварително изпратени:

– три имена,

– пощенски код,

– точен адрес

на e-mail: maya.devmo@gmail.com