Славянски, латински, гръцки текстове, свидетелства за живота и делото на Славянските апостоли са основна изследователско поле на учените в Центъра. Неговото разработване започва още през 1914 г. с конституирането от БАН на т. нар. Климентова комисия, чийто правоприемник е КМНЦ. Задачата за издаване на изворите е включена в учредителното постановление МС за учредяване на КМНЦ.