Излезе от печат двуезичният албум „Кирил и Методий. Образи. Памет. Идентичност / „Cyril and Methodius. Images. Memory. Identity“, изготвен от проф. д-р В. Желязкова и доц. д-р Д. Найденова. Издание на КМНЦ при БАН.

Албумът прави достояние на българската и европейска публика непроучвани досега светски изображения на Кирил и Методий, представляващи особен „депозитар на паметта“ за славянските народи, податлив на изследователска и политическа манипулация, свидетелство за културната политика на държавата. Включени са изображения на 118 паметника на Кирил и Методий в Австрия, България, Германия, Гърция, Италия, Китай, Македония, Португалия, Унгария, Русия, Словакия, САЩ, Сърбия, Украйна и Чехия, повечето от тях издигнати през последните десетилетия; над 70 образци на филателията от България, Ватикан, Гърция, Македония, Мозамбик, Полша, Русия, Словакия, Украйна и Чехия; 15 образци на нумизматиката от България, Македония, Словакия и Чехия; над 30 образци на фалеристиката (ордени, медали, значки, плакети) от България, Ватикана, Гърция, Русия, Словакия, Украйна и Чехия и 13 знамена с образите на първоучителите.  Изданието е придружено от студия, в исторически план разглеждаща делото на Кирил и Методий като символ на властови претенции, църковна и политическа независимост, както и ролята му в изграждането на националната идентичност.