Меморандум за сътрудничество и популяризиране на общото кирилометодиевско културно-историческото наследство беше подписан между Община Солун, Историческия център на Солун, Столична община и Кирило-Методиевския научен център при БАН в София на 13 септември 2023 г. Партньорите набелязаха съвместни инициативи в областта на науката, образованието, културата и туризма за развитие на балканския сегмент от „Културнен маршрут на Кирил и Методий“, сертифициран от Съвета на Европа през 2021 г