Кирило-Методиевският център при БАН съвместно с Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“ организира на 24. ноември международна експертна среща „Българското културно-историческо и природно наследство в перспективата на културните маршрути на Съвета на Европа“. На срещата ще бъдат представени 48-те културни маршрута, сертифицирани

от Съвета на Европа, и възможностите за включване в тях на българските научни, културни и бизнес организации, както и на общински и държавни институции.

В рамките на събитието ще се осъществи също регионална работна среща „Балканският маршрут на Кирил и Методий и техните ученици“ с участници от Албания, България, Гърция и Северна Македония.

2-Pokana-24.11.-А4

Pokana-24.11.Eng_