На 4 април 2023 г.  (вторник) от 17.00 ч. в залата на Чешкия център на ул. Раковски 100 Кирило-Методиевският научен център при БАН организира премиера на книгата „Пътят на Кирил и Методий – пространствени и културно-исторически измерения“. Събитието е посветено на празника Успение Методиево (6 април) и е част от програмата на КМНЦ за 2023 г., през която се навършват 110 години от създаването на Климентовата комисия (12 декември 1913 г.) и 60 години от възстановяването на Кирило-Методиевската комисия (22 май 1963 г.) и както и 1160 години от създаването на славянската писменост.

Книгата (33 том от поредицата „Кирило-Методиевски студии“) съдържа материали от проведената в София на 27–29 октомври 2021 г. конференция,  организирана в подкрепа на Асоциацията „Европейски културен маршрут Кирил и Методий“, носител на сертификата „Културен Маршрут на Съвета на Европа“.  Кирило-Методиевският научен център при Българската академия е българският представител в тази международна асоциация, регистрирана в Чехия, в която участваме съвместно с колеги от Чехия, Словакия, Италия, Гърция, Хърватия, Италия, Австрия, Германия. Именно те са и сред авторите на представяния том, издаден в рамките на проекта „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“ ((BG05M2OP001-1.001-0001).