На 24 май КМНЦ открива изложбата „Пътят на св. Кирил и Методий и техните ученици“ пред фасадата на посолството ни във Варшава в присъствието на посланиците на Република България и Северна Македония и митрополит Сава, глава на Полската православна църква. Постерите маркират повратни точки в делото на Първоучителите и на техните следовници, както и места, символични за паметта към тях. Показани са знаменателни паметници на славянската книжовност, религиозни средища, произведения на изкуството. Изложбата е създадена в рамката на ННП „КИННПОР“ и на проекта „Кирилометодикон“ – виртуален клъстер в ЦВП „Наследство БГ“.

В рамките на събитието ще бъде представена книгата на проф. Славия Бърлиева „Кирилометодиевски мотиви в латинската и гръцката книжнина“ (издание на КМНЦ, 2021 г.) и ще прозвучат православни песнопения. Изложбата е създадена в подкрепа на на сертифицирането на Европейския културен маршрут, което Европейският съвет официално обяви на 20 май 2021.