На  8 юни 2021 г. се проведе първото общо заседание на представители на новите сертифицирани от Съвета на Европа културни маршрути със Секретариата на Института за културните маршрути в Люксембург. Като единствен пълноправен член от българска страна на Асоциацията „Европейски културен маршрут Кирил и Методий“ КМНЦ беше представен на срещата от проф. Славия Бърлиева и д-р Елка Златева. 

Следобед на същия ден проф. Бърлиева взе участие и в извънредната среща на Общото събрание на Асоциацията „Европейски културен маршрут Кирил и Методий“, тържествено открита от Секретариата на Института за културните маршрути в Люксембург. На срещата беше избран нов президент на Асоциацията и бяха обсъдени бъдещи съвместни инициативи на партньорите в нея.

В изпълнение на дългосрочната програма на Асоциацията и в качеството си на единствен пълноправен член от българска страна КМНЦ организира предварителна среща за създаване на национална асоциация, която да осъществява българската част от маршрута в основните му дялове – наука, образование, култура, изкуство, културен и еко туризъм.

Първото научно събитие в подкрепа на новосертифицирания маршрут ще бъде организираната от КМНЦ международната конференция „Пътят на Кирил и Методий – пространствени и културно-исторически измерения“, която ще се проведе на 27-29 октомври 2021 г. в София в хибриден формат – online и на живо, според обстоятелствата, налагани от пандемията.